Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning  for dem som har lav inntekt. Det er som Husbanken forvalter ordningen. Kommunen mottar og behandler søknadene ( registrerer elektronisk ) for vedtak i Husbanken.

Informasjon om bostøtte og elektronisk søknadsskjema 

Beregning av bostøtte