English A A A A A
borgerlig vielse

Borgerlig vielse

Vil dere gifte dere borgerlig i Malvik?

1. januar 2018 ble myndigheten til å foreta borgerlige vielser overført fra tingrettene til kommunene. I Malvik foretar vi vielsene våre på Bruket kulturhus i Hommelvik.

Før dere gifter dere

Før dere gifter dere, må dere fylle ut egenerklæringer, forlovererklæringer og attester. Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor: Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Hvis vilkårene er oppfylt, skriver Skatteetaten ut en prøvingsattest som viser dette. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra den er gitt. Original attest må sendes til Malvik kommune senest 14 dager før vielsen.

Attesten sendes til:
Malvik kommune ved vigsler
Postboks 140
7551 Hommelvik

Dato og tidspunkt for vielse

Vielser utføres på fredager. Vi gjennomfører vielser på Bruket kulturhus annenhver fredag i perioden januar - mai, hver fredag i juni og annenhver fredag i perioden august - desember. Etter nærmere avtale, kan vi gjennomføre vielser på andre dager enn oppsatt kalender, forutsatt at vi har vigslere tilgjengelig.
Du bestiller time elektronisk, tidligst 4 måneder før og senest 2 uker før, ønsket vigselsdato.

Se kalender og reservere tidspunkt

Pris

Borgerlig vielse er gratis hvis en eller begge brudefolkene har bostedsadresse i Malvik kommune. Det samme gjelder norske statsborgere som er bosatt i utlandet og utenlandske brudepar. For innbyggere i andre kommuner tilkommer et gebyr på kr. 750,-. 

Hvordan foregår seremonien?

Brudepar, forlovere og gjester må møte opp 15 minutter før avtalt tid for vielsen. Paret må vise gyldig legitimasjon som har både bilde og fødselsnummer/D-nummer.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk, må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er i utgangspunktet satt av 15 minutter til vielsen. Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Vi vil gjerne at dere informerer om dette på forhånd.

Dere vil i etterkant av vielsen få tilsendt en bekreftelse på at dere har giftet dere, fra Skatteetaten.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på e-post: postmottak@malvik.kommune.no eller telefon 73 97 20 00.

Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten.

Vigslere

  • Ordfører
  • Varaordfører
  • Christine Elveland
  • Renate Eliassen

Tjenestebeskrivelsen