English A A A A A

Borgerlig vielse

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Fra 1. januar 2018 overføres myndigheten til å foreta borgerlige vielser fra tingrettene til kommunene. I Malvik vil vi foreta vielser på Bruket Kulturhus, Maivegen 10 i Hommelvik.

Vigslere er ordfører, varaordfører og to ansatte som er tildelt slik myndighet. Dette er Christine Elveland og Renate Eliassen.

Vielser utføres på fredager. Det utføres i utgangspunktet ikke vielser i andre lokaler/steder eller på andre dager.

Kriterier/vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Pris for tjenesten

Borgerlig vielse er i utgangspunktet gratis hvis en eller begge brudefolkene har bostedsadresse i Malvik kommune. Det samme gjelder norske statsborgere som er bosatt i utlandet og utenlandske brudepar.

Par som ikke er bosatt i Malvik kommune må betale et gebyr på 750 kroner for å dekke administrative kostnader. I tillegg må paret dekke kostnaden for leie av vigselsrommet.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

Lover

Ekteskapsloven

Forskrifter

Forskrift om kommunale vigsler

Forskrift om registrering og melding av vigsel

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

1. Før dere gifter dere:

Før dere gifter dere, må dere fylle ut egenerklæringer, forlovererklæringer og attester. Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor: Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Hvis vilkårene er oppfylt, skriver skatteetaten ut en prøvingsattest som viser dette. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra den er gitt. Original attest må sendes til Malvik kommune senest 14 dager før vielsen.

Attesten sendes til:

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik

For å avtale tidspunkt for vielse, bruk bestillingsskjemaet du finner på hjemmesiden vår her. Oversikt over ledige datoer finner du på samme sted. Tidspunktet kan avtales før vi har mottatt prøvingsattesten, men husk at vi må ha mottatt attesten senest 14 dager før vielsen.

 

2. Hvordan foregår seremonien?

Brudepar, forlovere og gjester må møte opp 15 minutter før avtalt tid for vielsen. Paret må vise gyldig legitimasjon som har både bilde og fødselsnummer/D-nummer.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk, må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er i utgangspunktet satt av 15 minutter til vielsen. Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Vi vil gjerne at dere informerer om dette på forhånd.

Etter seremonien får dere med dere en midlertidig vielsesattest. Det er folkeregisteret som skriver ut endelig vielsesattest.

Hvis det på forhånd er søkt om endring av slektsnavn i forbindelse med at dere sendte inn vielsespapirene til skatteetaten, vil en eventuell navneendring komme på vielsesattesten.

Skjema

Vedlegg


Søknadsfrist


Saksbehandling

Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Klagemulighet


___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-04-14 15:34
Gyldig til2022-04-14