English A A A A A

Boligtilskudd

Boligtilskudd er en ordning som skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet er strengt behovsprøvd. Boligtilskudd kan benyttes til kjøp av bolig, refinanisering av lån, utbedring og tilpasning av boligen.

Du får mer informasjon og søknadsskjema på Husbankens internettside :Tilskudd til etablering, refinansiering eller utbedring

Har du spørsmål om ordningen, kontakt:

Servicetorget tlf 73 97 20 00
E-post: postmottak@malvik.kommune.no

Søknadsskjema sendes:

Malvik kommune
Servicetorget
Postboks 140
7551 Hommelvik