English A A A A A

Boligrådgivning og finansiering

Kommunen skal drive aktiv veiledning overfor innbyggerne. For framtiden vil det være behov for økt variasjon i boligtyper. For enkelte vil det være nødvendig å ha botilbud som sikrer bistand som er tilpasset ulike livsfaser og behov, eksempelvis ungbo, omsorgsbolig og sykehjemsplass. 

Les vårt eksempelhefte om boligsosialt arbeid nedenfor:

Boligtjenesten gir råd og veiledning om Husbankens finansieringsordninger, og veiledning om personlig økonomi og gjeldsproblemer.

Kontaktinformasjon:
Servicetorget tlf 73 97 20 00
E-post: postmottak@malvik.kommune.no