English A A A A A

Ulike boformer for ulike livsfaser

Vi ønsker at alle skal kunne etablere seg og bo i egen bolig, som et viktig fundament for god livskvalitet. Bolig skal som hovedregel være et privat ansvar. Kommunen skal drive aktiv veiledning overfor innbyggerne. For framtiden vil det være behov for økt variasjon i boligtyper. For enkelte vil det være nødvendig å ha botilbud som sikrer bistand som er tilpasset ulike livsfaser og behov, eksempelvis ungbo, omsorgsbolig og sykehjemsplass.

Kommunens tjenestetilbud er samlet under Tjenester A-Å. Finner du ikke det du leter etter, kontakt servicetorget.