Bilde av mor og barn sammen med ansatte ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten som leser bok

Bøker til alle toåringer i Malvik kommune

Fra 2020 inngår biblioteket og helsestasjonen i Malvik kommune et samarbeid om utdeling av bøker til alle toåringer.

Gode leseferdigheter utjevner sosiale forskjeller

Erfaringer fra andre kommuner viser at dette er et tilbud som blir godt mottatt, samtidig som det er helt i tråd med regjeringens satsning på leselyst i Norge.

Forskning viser at gode leseferdigheter utjevner sosiale forskjeller, reduserer behovet for spesialopplæring, øker gjennomføringsgraden i videregående opplæring, gir bedre fysisk og psykisk helse og er med på å utvikle hjernen. Barn som blir lest for, og som leser selv får med seg mange fordeler inn i voksenlivet.

- På toårskontroll på helsestasjonen vil de få en boksjekk. Denne kan de ta med på biblioteket og bytte i ei bok. Det blir en personlig gave til alle toåringer. Helsestasjonen har besøk av alle toåringer, og har da et ekstra fokus på tidlig innsats i forhold til språk og kommunikasjon, sier Barbro Øritsland Orskaug, leder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Oppdag språk- og leseglede

Helsestasjonen og biblioteket samarbeider derfor om å gi alle toåringer muligheten til å oppdage språkglede, leseglede og oppdage biblioteket som arena for lesing og som møteplass.

Helsestasjonen oppfordrer foreldre til å ta fram boka så tidlig som ved halvt års alder.

- Fangtid øker tilstedeværelse og nærhet. Med ei bok vil dette gi barn og foreldre et felles fokus, og gode stunder for samtale og læring. På biblioteket får alle muligheten til å finne sine favoritter, og få god veiledning, sier Orskaug.

Pisa undersøkelsen fra 2018 viser at leseferdighetene til norske ungdommer er dårligere nå enn de var i 2015. Dette begrunnes i mer lesing på skjerm, og ikke minst i at 51% av norske ungdommer ikke leser på fritiden.

- Dette er en fin anledning for foresatte og barn til å oppdage biblioteket, og vi ser at det er høy oppslutning i andre kommuner som har prøvd dette, avslutter lederen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.