PRESSEMELDING

Biblioteksituasjonen i Malvik

I forbindelse med utbyggingen av Malvik videregående skole informerte  Sør-Trøndelag Fylkeskommune 14. mars  Malvik kommune ved rådmannen  at de er nødt til å stenge biblioteket på Vikhammer i en periode på minimum 8 måneder. Aktuell stenging vil senest bli iverksatt fra 1. januar 2015

Rådmannen vil gi Kommunestyret nærmere orientering  om dette i møtet 24. mars. Etter som det her har oppstått en helt ny situasjon, vil rådmannen anbefale Kommunestyret at rådmannen får i oppdrag å fremme en ny politisk sak som viser en helhetlig løsning for kommunens bibliotekdrift fram til nybygget ved Malvik videregående skole står ferdig  skolestart 2015 / 2016. Sparekravet til virksomhet kultur ligger fast. Saken fremlegges for Kommunestyret i april. Inntil da vil rådmannen anbefale at begge bibliotekene holdes åpen.

 

Eventuelle spørsmål rettes til:
Kommunalsjef Ester Sandtrø, tlf. 73 97 21 70
Virksomhetsleder Kultur Arve Renå, tlf 73 97 21 80