English A A A A A
bibliotek3_150x150

Prosjekt skolebibliotekutvikling

Biblioteket - skolens nye kunnskapshage

Vi søkte om å få bli med på prosjekt skolebibliotekutvikling i regi av Universitetet i Agder, - og ble tildelt midler!

Prosjektgruppe på hele 8 personer er nå klare til å gjennomføre årets utviklingsarbeid, - og har som målsetting å virkelig endre og forbedre bruken av biblioteket! 

Dette prosjektet vil gå hånd i hånd med BRO-prosjektet og vil sette spesiell fokus på vurdering og leseopplæring i alle fag.
 

Hovedmål/visjon:

 1. Skolebiblioteket skal være en sentral læringsarena på skolen, integrert i lærernes pedagogiske arbeid.
 2. Skolebiblioteket skal være et møtested på tvers av fag, klasser og faglige forutsetninger.
 3. Skolebiblioteket skal være en ressurs i utviklingen av læreres og elevers informasjonskompetanse
 4. Skolebibliotekaren skal være digitalt kompetent.

Resultatmål: Lage en plan for pedagogisk bruk av skolebiblioteket

Organisatorisk

 • Mål og tiltak for skolebiblioteket inkluderes i skolens virksomhetsplan.
 • Det etableres et systematisk samarbeid mellom skoleledelse, skolebibliotekar, IKT-lærer og lærere for å utvikle og bruke biblioteket som læringsarena.
 • Skolebibliotekaren tilbys målretta kompetansetiltak og/eller tiltak felles med pedagogisk personale.
 • Biblioteket innredes i tråd med pedagogisk bruk. 
 • Denne planen revideres med årlig tiltaksplan.
 • Det gjennomføres årlig kartlegging i fht målene i denne planen, herunder vurdering ressursbehov 

Innhold

 • Alle lærere, elevassistenter og elever skal ha opplæring i informasjonssøking
 • Alle lærere og elevassistenter skal få kompetanseheving i hvordan jobbe med leseferdigheter i alle fag.
 • Skolebiblioteket skal bidra til utvikling av elevenes lesekompetanse og leseforståelse for eksempel ved hjelp av leseformidlingsprosjekter, forfatterbesøk og presentasjoner av fag- og skjønnlitteratur
 • Skolebiblioteket skal bidra til mangfold og inkludering i skolesamfunnet, for eksempel gjennom utstillinger, arrangementer
 • Skolebiblioteket skal ha egen hjemmeside hvor aktiviteter og elevenes egne bidrag har hovedfokus  
Tips en venn Skriv ut