Betalingssatser

Fra 1. august 2019 øker koster en endag i barnehage 3040 kroner per måned.

Private barnehager kan ha andre satser enn de kommunale.
Ta kontakt med den enkelte private barnehage for informasjon.

Her finner du informasjon om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid.

Barnehageplass

 

Kostpris per måned i kroner

 

Betalingssats fra 1. januar 2020

Heldag fem dager (48 dager i uken)

3 135

Heldag fire dager (39 timer i uken)

2 508

Heldag tre dager (29 timer i uken)

1 881

Heldag to dager (19 timer per uke)

1 254

Heldag 1 dag (9 timer i uken)

627

Deltplass - (24 timer i uken)

1 567

Kjøp av enkelttimer

73

 

Kostpenger

 

Kostpris per måned i kroner fra 1. januar 2020

Heldag fem dager

351

Heldag fire dager

280

Heldag tre dager

211

Heldag to dager

140

Heldag en dag

70

Deltplass - 24 timer per uke

175