Betalingssatser

Private barnehager kan ha andre satser enn de kommunale.
Ta kontakt med den enkelte private barnehage for informasjon.

Her finner du informasjon om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid.

Barnehageplass

 

Kostpris per måned i kroner

 

Betalingssats fra 1. januar 2021

Heldag fem dager (48 timer i uken)

3 230

Heldag fire dager (39 timer i uken)

2 584

Heldag tre dager (29 timer i uken)

1 938

Heldag to dager (19 timer per uke)

1 292

Heldag 1 dag (9 timer i uken)

646

Deltplass - (24 timer i uken)

1 615

Kjøp av enkelttimer

75

 

Kostpenger

 

Kostpris per måned i kroner fra 1. januar 2021

Heldag fem dager

360

Heldag fire dager

288

Heldag tre dager

217

Heldag to dager

144

Heldag en dag

72

Deltplass - 24 timer per uke

180