English A A A A A

Betalingssatser

Private barnehager kan ha andre satser enn de kommunale.
Ta kontakt med den enkelte private barnehage for informasjon.

Her finner du informasjon om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid.

Barnehageplass

 

Kostpris per måned i kroner

 

Betalingssats fra 1. januar 2022

Heldag fem dager (48 timer i uken)

3 315

Heldag fire dager (39 timer i uken)

2 652

Heldag tre dager (29 timer i uken)

1 989

Heldag to dager (19 timer per uke)

1 326

Heldag 1 dag (9 timer i uken)

663

Deltplass - (24 timer i uken)

1 658

Kjøp av enkelttimer

77

 

Kostpenger

 

Kostpris per måned i kroner fra 1. januar 2021

Heldag fem dager

369

Heldag fire dager

295

Heldag tre dager

222

Heldag to dager

148

Heldag en dag

74

Deltplass - 24 timer per uke

185