English A A A A A

Betalingssatser innen helse/velferd

Satsene er gjeldende fra 1. januar 2022.

Innledning

Malvik kommune krever bare betaling av den/de som mottar helse– og omsorgstjenester. Dersom kommunen yter tjenester i hjemmet til barn under 18 år, defineres dette imidlertid som hjelp til foreldrene. Faktura blir sendt etterskuddsvis hver måned. 

Praktisk bistand i hjemmet

Dersom du mottar praktisk bistand i hjemmet, vil det ved fakturering av tjenesten bli tatt utgangspunkt i nettoinntekten din. Inntekten blir beregnet ut fra de fem kategoriene som er vist i tabellen under, basert på folketrygdens grunnbeløp (=G). Per 1. mai 2021 tilsvarer 1 G, 106 399 kroner.

Du betaler per time for den hjelpen du har mottatt. Maksimal pris per måned tilsvarer abonnementsprisen som er vist i tabellen under. Betalingsfritak blir gitt kun dersom du avbestiller tjenesten senest klokken 15.00 dagen før. Du betaler ikke for praktisk bistand i de tilfeller hvor dette utføres som opplæring/ veiledning/hverdagsmestring.

Inntektskategori - netto inntekt

Pris per time - kroner

Abonnementspris per måned - kroner

Under 2 G

210

210

2–3 G

374

880

3–4 G

374

1 715

4–5 G

374

2 947

Over 5 G

374

3 810

 

Korttidsopphold

Pris er 180 kroner per døgn.

Dagopphold dagtilbud

Pris er 235 kroner per dag. Prisen inkluderer frokost, kaffe, middag og transport. 

Dagrehabilitering

Pris er 90 kroner per dag. Pris på eventuell transport vil komme i tillegg og utgjør 60 kroner per dag.

Middagsombringing

Dette innebærer levering av varm middagsmat. Tilbudet kan bli gitt alle hverdager. Pris er 115 kroner per porsjon.

Matabonnement

Tilbudet gjelder leietakere i heldøgns omsorgsbolig ved Stasjonsveien 20 og Hommelvik helsetun. Full kost er fire måltider per dag: frokost, lunsj, middag og kveldsmat. I tabellen under kan du velge mellom tre typer abonnement:

Type abonnement

Pris per måned - kroner

Middagsabonnement sju dager per uke

2 724

Fullkostabonnement sju dager per uke

5 086

Leie av dyne, pute og håndklær

Tilbudet gjelder leietakere i Stasjonsveien 20. Pris er 488 kroner per måned. 

Trygghetsalarm

Tjenesten kan bidra til å trygge situasjonen din hjemme, dette inkluderer også røykvarsler. Tjenesten er gratis dersom du har en inntekt som er under to ganger Folketrygdens grunnbeløp (per mai 2021 er dette 106 399 kroner). Har du en inntekt som er høyere enn dette, er prisen 278 kroner per måned. Dersom du har behov for å flytte trygghetsalarmen til et annet sted i boligen din, koster dette 390 kroner per gang.

Skal du flytte inn i ny bolig og har behov for at trygghetsalarmen skal monteres der, koster dette 821 kroner per gang.

 

Type abonnement

Pris per måned - kroner

Under 2 G

0

Over 2  G inkludert røyvarsler

293

Ved flytting internt (per gang)

411

Ved flytting til annen adresse (per gang)

821

Egenbetaling for opphold i institusjon

Når du får innvilget et langtidsopphold er den første måneden betalingsfri. Etter dette betaler du inntil 75% av grunnbeløpet i folketrygden etter fratrekk av fribeløpet (8 700 kroner pr år). Fribeløpet er fastsatt av Stortinget og justeres årlig i statsbudsjettet. I tillegg betaler du inntil 85% av øvrige inntekter, etter at skatt og gjeldsrenter er trukket fra dette beløpet.

Søknad om redusert eller fritak fra betaling

Du kan søke om reduksjon eller fritak for betaling dersom du er i en vanskelig økonomisk situasjon. Ta kontakt med servicetorget i Malvik kommune.

Fysioterapi

Malvik kommune innfører fra 1. januar 2020, egenandel for fysioterapibehandling, som utføres av kommunale fysioterapeuter.

Her finner du informasjon om frikortsordning på Helsenorge.no.

 

Klageadgang

Er du uenig i et vedtak om betaling kan du klage. Klagen må du sende skriftlig, og klagefristen er tre uker fra betalingsvedtaket mottas. Klagen sender du til den virksomheten som har fattet vedtaket i Malvik kommune. Nærmeste pårørende eller verge kan også fremsette klagen.