Betalingssatser for egenbetaling for de nye omsorgsboligene på Vikhammer Helsetun

Kommunestyret vedtok 27.10.2014 (K-sak 71/14) betalingssatser for egenbetaling innen helse og velferd gjelden for 2015. Disse satsene gjelder for de nye omsorgsboligene på Vikhammar Helsetun som står ferdig for innflytting 22.04.2015.

Praktisk bistand, pris pr.måned (abonnement pris)

Under 2 G (fastsettes av staten og oppdateres automatisk ved endring)   kr.186,-
Fra 2-3 G       685,-
Fra 3-4 G     1463,-
Fra 4-5 G     2513,-
Over 5 G     3249,-
Ny betaling når timepris er lavere enn abonnementsprisen       333,-


Matpriser

Varm mat (middag og dessert) pris pr dag inkl. drikke kr. 90,-
Frokost, lunsj og kveldsmat pr dag inkl. drikke      60,-
Frokost, lunsj, varm mat og kveldsmat pr dag     150,-
Abonnement pr måned alle måltider   4200,-


Husholdning - leie og vask av tøy, pris pr. måned
Gjelder personer som bor i bemannede omsorgsboliger med fellesareal. Betalingen gjelder driftskostnader (bruk av maskin, vaskemiddel, vedlikehold).

Tilbud  Kr.
Abonnement; vask av privattøy (ikke dyner, puter, håndklær, sengetøy) 300,-
leie av sengetøy, dyen, pute, håndklær (flattøy) 500,-


Søknad om redusert eller fritak fra betaling.
Brukere med særlig høye utgifter og lave inntekter kan søke om reduksjon fra betalingsordninger (jfr. Skjønnsmessig vurdering av husleie for leietakere i omsorgsboliger i borettslag (PS 13/14) vedtatt av kommunestyret 24.02.2014). For å beregne de reelle utgiftene skal SIFO-normen benyttes ut fra siste års likning.

For mere informasjon vedrørende priser og betaling ta kontakt med Koordinerende enhet på telefon 73 97 20 00.