English A A A A A
Foto: Anders Lamberg

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vurdert Homlavassdraget

Bestandssituasjonen i Homla vurdert i ny rapport

En kvalitetsnorm for villaks ble vedtatt under Naturmangfoldloven i 2013. Tilstanden i Homla vurderes som svært dårlig.

Formålet med rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er å bidra til at bestander ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten, og utnytter laksens produsjons- og høstingsmuligheter.

Kvalitetsnormen er en standard som alle laksebestander bør nå.

Måloppnåelsen i forhold til gytebestandsmål og høstingspotensialet i Homla er i rapportern vurdert til svært dårlig. Innblandingen av oppdrettsfisk i vassdraget er vurdert til moderat, og kvalitetsnormen er vurdert svært dårlig, ifølge rapporten.

Tall for bestandssituasjonen i Homla

For at en laksebestand skal nå målet om tilstrekkelig god kvalitet, må den ikke være genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks eller andre menneskelige påvirkninger, den må ha nok gytefisk (nådd gytebestandsmål) og ha et normalt høstbart overskudd. Til sammen har 148 bestander blitt vurdert etter kvalitetsnormen (hvorav 104 er tidligere vurdert men revidert i denne rapporten, og 44 nye er vurdert i denne rapporten).

Når ikke gytebestandsmålet

Homla når ikke gytebestandsmålet til tross for at elva har vært stengt (2014-2015) og fisket har vært svært begrenset (6 fisker i 2016). Selv om det ikke har blitt påvist oppdrettslaks i Homla under gytefisktellingene i 2014-2016, viser undersøkelser av prøvematerialet fra 2010-2012 en mindre endring som tilsier genetisk påvirkning fra oppdrettsfisk. Av den grunn oppnår Homla moderat tilstand i forhold til delnormen genetisk integritet.

Endret forskrift gjeldende for 2017-sesongen er varslet i første halvdel av mai.

Her kan du lese rapporten i sin helhet.

Resultatene fra gytefisktellingen i Homla i 2016 finner du her.