English A A A A A
illustrasjonsbilde brev som kommer ut av en laptop

Best i landet på digital utsendelse av post!

I 2015 startet Malvik kommune å sende ut digital post til innbyggerne, nå er vi best i landet på å sende ut digitale brev. Dette er beregnet etter antall sendte brev per innbygger.

Digital post betyr bedre service for innbyggere og penger spart for kommunen!

I 2015 startet vi arbeidet med å endre rutiner og for å sende ut posten digitalt til kommunens innbyggere. Dette er en del av en større satsing på digitalisering av tjenester. Vårt mål er at alle tjenesteområdene etterhvert kan sende ut digital post.

Hva betyr dette for deg som innbygger?

Som innbygger vil du nå kunne få brev i din digitale postboks samme dag som det blir sendt fra kommunen. Post fra kommunen blir levert i Altinn. Når du mottar brev vil du også motta sms og/eller e-post om at du har mottatt post i Altinn.

Vi oppfordrer til å lese brevet i Altinn, da sparer vi penger

Hvis du leser brevet ditt i Altinn vil du ikke få tilsendt brevet i posten. Hvis det går over to dager uten at du leser brevet i Altinn vil det bli skrevet ut og sendt til deg via posten. Dette vil føre til bedre service for kunden. For Malvik kommune er dette en tjeneste som vi vil skal oppleves som bedre service for deg som innbygger. Kommunen sparer penger på å sende ut posten digitalt. Hvis du åpner brevet og leser det digitalt unngår vi å sende dette i poten, da sparer vi enda mere.