English A A A A A
Bernt-Ole Ravlum er valgt til ny ordfører i Malvik kommune

Bernt-Ole Ravlum valgt til ny ordfører i Malvik

På et ekstraordinært kommunestyremøte torsdag kveld, ble Bernt-Ole Ravlum fra Mostadmark valgt til ny ordfører i Malvik kommune.

Det ble gjennomført skriftlig valg under voteringen. Da de 31 lappene var telt opp var det avgitt 24 stemmer for Bernt-Ole Ravlum, mens sju representanter stemte blank.

Som ny utvalgsleder i Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging (ARESAM) etter Ravlum, valgte kommunestyret Anne Synnøve Mostervik. Nytt medlem og nestleder av ARESAM er Karl-Tinius Votvik.

Bernt-Ole Ravlum ble også valgt til representantskapet i Trondheim Havn IKS, mens Randi Hansen ble valgt til representantskapet i Innherred Renovasjon IKS.