English A A A A A
Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Ber folk være forberedt på nye tiltak

Kommuneoverlegen i Malvik oppfordrer innbyggerne til å følge de nasjonale smittevernreglene til punkt og prikke.

- Nye tiltak kan bli besluttet på kort varsel dersom smittesituasjonen endres, sier Realf Ording Helgesen.

Smittetrykket i Malvik kommune er for tiden relativt stabilt og lavt, men kommuneoverlege Realf Ording Helgesen advarer mot å undervurdere behovet for godt smittevern.

- Malvik er en del av en felles bo- og arbeidsmarkedsregion med blant annet Stjørdal og Trondheim kommuner. Der er smittetrenden mer stigende, og det kan veldig fort få konsekvenser for hvilke tiltak vi innfører også i Malvik, sier Helgesen.

Forbereder rødt nivå

Blant innstrammingene regjeringen kom med i dag var at ungdomsskoler og videregående skoler bør forberede seg på å endre fra gult nivå til rødt nivå for drift. Det vil i praksis si at mange av tiltakene fra våren 2020 kan bli aktuelle.

- Skolene er i gang med å forberede dette. Vi vet ikke om det blir aktuelt å gjennomføre ennå, men vi vil være klar dersom smittesituasjonen endres, sier Helgesen.

Kan endre seg raskt

Kriseledelsen i Malvik kommune følger situasjonen nøye, og møtes jevnlig for å vurdere tiltak.

- Per i dag ser vi ikke grunn til å stramme inn mer enn vi allerede har gjort. Vi fortsetter for eksempel å praktisere hjemmekontor der det er mulig og avlyser all reisevirksomhet som ikke er strengt nødvendig. Men vi har foreløpig ikke vurdert det nødvendig å stenge arrangement som innfrir nasjonale smittevernkrav, sier Helgesen.

Men kommuneoverlegen legger til:

- Dette kan endre seg i løpet av ganske kort tid, avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg.

Følg med

Realf Ording Helgesen oppfordrer innbyggerne i Malvik til å følge med i nyhetsbildet og holde seg oppdatert på både nasjonale, regionale og lokale råd.

- Det kan være krevende å orientere seg i nyhetsbildet, og retningslinjer kan endre seg fra dag til dag. Men nettsiden helsenorge.no inneholder oppdatert og korrekt informasjon til enhver tid, sier Helgesen som også viser til at hjemmesidene til Malvik kommune inneholder viktig og oppdatert informasjon.

Ber folk være forberedt - artikkelbilde