1 500 meter gangsti er nå belyst på friluftsområdet.

Belysning på Midtsandtangen friluftsområde

For å kunne bruke friluftsområdet hele året, også når det er mørkt, har det blitt montert belysning av gangstien på Midtsandtangen friluftsområde.

Arbeidet med å etablere belysning ble gjort i to etapper i 2019, og området har i dag fått 47 nye lyspunkter fordelt på gangstien på området. Omtrent 1 500 meter av området er nå belyst. Kostnaden på prosjektet er delt mellom Trøndelag fylkeskommune med 630 000 kroner, og 600 000 kroner ble bevilget av kommunestyret etter årsoppgjøret i 2018.

Det er også planlagt trimpark på området, som skal etableres i løpet av 2020. Her er det tatt høyde for at også dette området skal belyses.