English A A A A A

Skjema for bekymringsmelding

Barneverntjenesten har lagt ut skjema som benyttes for å melde bekymring, både for privatpersoner og for fagpersoner.

Barneverntjenesten i Malvik har nå lagt ut skjema (DOC) (PDF) for å melde bekymring til barnevernet. Dersom man som fagperson eller privatperson er bekymret for omsorgen barn får av sine foreldre, må man si ifra til barnevernet. Dette er eneste måten barnevernet har mulighet til å fange opp disse barna. Som fagperson har man i tillegg et selvstendig, personlig ansvar for å melde i fra.

Tips en venn Skriv ut