English A A A A A

Hvordan melde bekymring

Du kan melde bekymring til barnevernet i Malvik kommune digitalt. Dette gjør at meldingen din kommer til Malvik barneverntjeneste på en rask og sikker måte. Vi anbefaler derfor at du bruker dette når du melder bekymring. Du finner skjema og mer informasjon her

Om du ikke ønsker å melde bekymring digitalt kan du bruke skjema (DOC) (PDF), eller ringe barnevernet på telefon 73 97 20 00. Husk å sende skjema i posten, ikke på e-post.

Ønsker du å melde anonymt, må du bruke skjema eller ringe med skjult nummer. Du kan ikke oppgi navnet ditt dersom du vil være anonym.

Dersom man som fagperson eller privatperson er bekymret for omsorgen barn får av sine foreldre, må man si ifra til barnevernet. Dette er eneste måten barnevernet har mulighet til å fange opp disse barna. Som fagperson har man i tillegg et selvstendig, personlig ansvar for å melde i fra.