English A A A A A
helsetun

Behandling og pleie

Behandling og pleie er en sykehjemsavdeling med 34 rom, fordelt på 4 seksjoner over 2 etasjer. Seksjonene består av henholdsvis 8 og 9 rom. Vi har tilbud om kort- og langtidsplass. Seksjonene har eget postkjøkken, der vi lager frokost, lunsj og kveldsmat. Varm middag leveres fra Betania. Hver seksjon har stue, skyllerom og vaskerom. En sekson med 8 plasser er ett tilrettelagt tilbud for personer med demens.

Vår målsetnig er å gi beboeren ett forsvarlig og helhetlig tilbud med utgagnspunkt i den enkeltes resursjer, behov og rettigheter.

Vår visjon er "å se hele mennesket i all handling" Vi ønsker at hver enkelt beboer skal få vedlikeholdt/opprettholdt sitt funksjonsnivå og oppleve mening og innhold i hverdagen.

 

KONTAKTINFORMASJON

 

Virksomhetsleder:

Åshild Johansen

E- post: ashild.johansen@malvik.kommune.no

Telefon: 73 97 22 56/ 90 59 40 63

 

Avdelingsleder:

Bente Wold

E-post: Bente.Wold@malvik.kommune.no

Telefon: 73 97 20 44/ 95 33 43 25

 

Telefon 1. etg:

73 97 30 41

Telefon 2 etg:

73 97 30 46

 

Besøksadresse:

Maivegen 17,

7550 HOMMELVIK