Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Begrensning i reiser mellom kommunene ut januar 2021

Trondheimsregionen er en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Derfor ønsker vi å samarbeide tett i bekjempelsen av pandemien.

Trondheimsregionen består av kommuner med ulike utgangspunkt, forutsetninger og smittesituasjon. Dette betyr at det både er - og fortsatt må påregnes ulike pandemitiltak i de ulike kommunene.

Det kommunene har felles er imidlertid et klart ønske om å begrense koronasmitten. I denne sammenheng er reiseaktiviteten i den felles bo- og arbeidsmarkedsregionen en utfordring.

Med henvisning til den samlede smittesituasjonen i våre kommuner den senere tid adresserer vi denne nå også i fellesskap​. Hensikten er å begrense kontakt med fare for smitte mellom innbyggerne i de ulike kommunene.

Fra nå av og ut januar kommer kommunene med en sterk anmodning om å unngå reiser på tvers av kommunegrenser.

Dette innbefatter en felles sterk anmodning om:

  • utstrakt bruk av hjemmekontor i perioden. Der hvor hjemmekontor kan benyttes til fordel for reise over kommunegrensen bør hjemmekontor klart benyttes.
  • at befolkningen ikke krysser kommunegrensene for å dra på handel, sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er strengt nødvendig
  • at organisert kampaktiviteter som innebærer nærkontakt over kommunegrensene opphører
  • i de tilfellene hvor man likevel må reise over kommunegrensene anbefaler vi å unngå rushtiden for kollektivtrafikk, og å bruke munnbind om man likevel må reise kollektivt
  • at de enkelte kommuners anbefalinger om å begrense antall nærkontakter skal følges
  • at ​bestemmelser og råd i den kommunen du oppholder deg i skal følges. (Sjekk kommunens nettside om du er i tvil).

Kommunene har tillit til at innbyggere, arbeidsgivere, idretts- og kulturliv vil søke å tilnærme seg anmodningen i størst mulig grad og på klokest mulig vis. Skal vi lykkes med å slå ned den nå eskalerende smittesituasjonen i vår region, og slå ring om risikoutsatte grupper, er graden av etterlevelse i befolkningen av største viktighet.

Følgende kommuner står bak denne oppfordringen:

Orkland kommune, ordfører Oddbjørn Bang, telefon 958 50 006.

Skaun kommune, ordfører Gunn Iversen Stokke, telefon 415 01 606.

Melhus kommune, ordfører Jorid Jagtøyen, telefon 930 27 899.

Midtre Gauldal kommune, ordfører Sivert Moen, telefon 979 82 660.

Trondheim kommune, ordfører Rita Ottervik, telefon 952 63 011.

Malvik kommune, ordfører Trond Hoseth, telefon 982 15 212.

Stjørdal kommune, ordfører Ivar Vigdenes, telefon 930 32 154.

Indre Fosen kommune, ordfører Bjørnar Buhaug, telefon 920 59 403.