Bildekondolanseprotokoll

Begraves tirsdag 13. august

Ordfører Ingrid Aune begraves tirsdag 13. august klokken 13.00.

Det er plass til omtrent 350 personer inne i kirken. Du finner mer informasjon om begravelsen her.

Den offentlige kondolanseprotokollen vil ligge i servicetorget til og med mandag 12. august.

Servicetorget og sentralbordet stenger klokken 11.00 på tirsdag.

Parkering i forbindelse med begravelsen

Det forventes at det kommer mye folk i begravelsen til ordfører Ingrid Aune.

For å kunne håndtere trafikken på en ryddig måte, har vi laget et kart som viser hvor det er mulig å parkere. Parkeringsmulighetene er merket med P. De største parkeringsplassene vil være på grusbanen på Øya og Malvik kommunes driftsavdeling på Nesset. Fra disse parkeringsplassene vil det gå busser til kirken.

Kommunen setter ut vakter som vil dirigere trafikken. Vi oppfordrer alle til å følge deres anvisninger.

Johan Nygaardsvolds gate forbi kirken blir stengt for trafikk, og i Reidar Jenssens gate vil det bli parkering forbudt.

Utenfor kirken blir det satt opp storskjerm, hvor seremonien i kirken kan følges. I forbindelse med dette, blir det satt opp sperregjerder. Vi oppfordrer dere til ikke å gå innenfor disse.

Til dere som ønsker å være med på minnesamværet i Bruket Kulturhus, ønsker vi at dere går Reidar Jenssens gate og Maivegen. Ved kulturhuset er det få parkeringsplasser som forbeholdes pårørende.

Til pressen:

Vi setter av egen parkeringsplass ved Rådhuset. Denne plassen blir merket. Presserom er opprettet i 2. etasje, i Rådhuset. Dere benytter inngang fra samme side som parkeringsplassen.

Ved kirken setter vi av eget område som er forbeholdt presse.

Last ned kartet her.

 parkering i forbindelse med begravelsen