English A A A A A
Graf som viser befolkningsvekst de fire siste kvartalene

Befolkningsvekst på 1,4 % i Malvik

Malvik har hatt den nest største befolkningsveksten i Trondheimsregionen de fire siste kvartalene, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Les mer om utviklingen i folketallet og statistikk fra SSB på Trondheimsregionens nettside