Bilde av en innkommed tekstmelding

Varsler deg som innbygger om hendelser via tekst- og talemeldinger

Befolkningsvarsling

Du blir varslet om ulike ting som angår din eiendom.

Malvik kommune bruker en meldetjeneste fra leverandøren UMS AS. Dette gjør at vi kan varsle deg som innbygger om forskjellige ting som angår din eiendom. Dette kan være varsel om planlagt vannavstenging, vegstenging eller andre aktiviteter. Vi vil også varsle på samme måte ved akutte hendelser. Hvis du har lyst til å lese mer om systemet, gå til http://www.umsalert.com/

Hva kan årsakene være til manglende varsling?

 1. Du har hemmelig nummer.
 2. Telefonen er registrert på arbeidsgiver eller noen andre.
 3. Du leier av andre, og er ikke registrert på adressen.
 4. Du står feil registrert i folkeregisteret.
 5. Du har ikke telefon.
 6. Du har ikke oppdatert eller registrert dine opplysninger i kontakt- og reservasjonsregisteret (DIFI).
 7. Du står feil registrert hos din teletilbyder (f.eks gammel bostedsadresse).

Hva gjør jeg ved manglende varsling?

Først må du sjekke om du står korrekt oppført i folkeregisteret og i kontakt- og reservasjonsregisteret (DIFI). Når du logger på en offentlig tjeneste (altinn osv.) vil du ofte få spørsmål om dine kontaktopplysninger er korrekte. Disse opplysningen legges i kontakt- og reservasjonsregisteret (DIFI).

Dette kan du selv sjekke her: https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon.

Leverandøren UMS AS henter telefonnummere fra ulike registre som, blant annet Folkeregisteret, Posten, Brønnøysundregistrene, kontakt- og reservasjonsregisteret (DIFI) og mobiloperatører.

Hvis du ikke ønsker å stå oppført i en offentlig base, kan du registrere deg på www.servicevarsling.no.

Opplysningene der er taushetsbelagte ved eget valg, og endrer ikke status i forhold til om du har et hemmelig nummer.

Hva kan årsakene være til at jeg mottar varsling, når jeg ikke er hjemmehørende på adressen?

 1. Du er er hjemmelshaver på en eiendom der varselet gjelder.
 2. Du står oppført feil hos en nummertjeneste (f.eks. du har bodd der tidligere.).
 3. Du har en telefon som er registrert på et lag,  en forening eller et firma som har forretningsadresse på en eiendom der varselet gjelder (sjekk enhetsregisteret)
 4. Du har glemt å melde flytting til folkeregisteret.
 5. Du har tidligere ønsket varsel på en eiendom der varselet gjelder (Gå inn på  www.servicevarsling.no. og endre dette).

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker varsling på en adresse jeg ikke står som hjemmelshaver eller har bostedsadresse til?

Hvis du av ulike årsaker ønsker varsel for en gitt adresse kan du registrere dette på  www.servicevarsling.no

Andre leverandører av befolkningsvarsling som brukes:

Det er en tilsvarende tjeneste som leveres av varsling 24. Dersom du av en eller annen grunn ikke får meldinger ifra oss eller andre, så bør du også sjekke din oppføring på https://varslemeg.no

 

Tips en venn Skriv ut