Befolkningsutviklingen i Trondheimsregionen og enkeltkommunene i regionen

Befolkningsutvikling i regionen sammenlignet med konkurrerende regioner og andre deler av Trøndelag.

Trondheimsregionen, der vi er en av ti medlemskommuner, nærmer seg et folketall på 270 000.

På Trondheimsregionens hjemmeside ligger nå en oppdatert oversikt over utviklingen i medlemskommunene siden 1998. Der kan du sammenligne Malvik kommune med naboene.

Trondheimsregionen konkurrerer med storbyregionene Oslo, Bergen og Stavanger om kompetanse, arbeidskraft og arbeidsplasser. Oversikten viser at Oslo- og Stavangerregionene vokser fortere enn Trondheimsregionen, som ligger på nivå med Bergen.
Av enkeltkommunene i regionen har Skaun har vokst hurtigst det siste året, etterfulgt av Melhus og Trondheim. Innvandring fra utlandet gir det sterkeste bidraget til økt folketall i regionen. Dette gjelder særlig for Rissa, Trondheim og Midtre Gauldal.
Trondheimsregionen er et samarbeid mellom Stjørdal, Malvik, Klæbu, Trondheim, Leksvik, Rissa, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Orkdal og Sør-Trøndelag fylkeskommune.