English A A A A A
illustrasjon til befolkningsendringer. Tre pinginer som går fra oss på stranden

illustrasjon til befolkningsendringer. Tre pinginer som går fra oss på stranden VLADIMIR SELVERSTOV

Befolkningsendringer

Generelt

Etter 1970 har befolkningsveksten i Norge i økende grad hatt sammenheng med den stadig sterkere tilstrømningen av utenlandske statsborgere. Da Norge på 1950- og 1960-tallet hadde litt større utflytting enn innflytting, var det etterkrigstidens store fødselskull som sørget for at folketallet økte. I dag er situasjonen en annen, og det er større innflytting enn utflytting som står for størstedelen av befolkningsøkningen. Mens vi tidligere hadde et kvinneoverskudd, har vi i dag et mannsoverskudd. Dette skyldes først og fremst at innvandringen utgjøres vesentlig av menn, men også at økningen i forventet levealder har vært større hos menn enn kvinner de siste årene.

I 2011 var 72 prosent av befolkningsveksten et resultat av nettoinnvandringen, og bidro dermed med mer enn dobbelt så mye som fødselsoverskuddet. Befolkningsveksten i Norge er nå blant de høyeste i Europa. Pr. 3.3.2015 bor det 699 000 førstegenerasjons innvandrere i Norge. I 2015 var det Polen som var desidert største leverandør av innvandrere. Årene før var Sverige store leverandører, men med dagens slakkere arbeidsmarked og dårlige kronekurs, har svenskene returnert i en grad som gjør at utflyttingen til Sverige nå er større enn innflytting fra Sverige.

Status

Som forstadskommune har Malvik kommune i mange 10-år hatt en høy gjennomsnittlig befolkningsvekst. I perioden fra 1968 til 1972 var den årlige veksten mellom 2,5 og 6,5 prosent. Pr. januar 2016 hadde Malvik 13498 innbyggere. Ved å se på befolkningstallene for Malvik kommune fra 1950 og fram til idag, kommer det fram at det i alle årene har vært befolkningsvekst og med en gjennomsnitt på 1,66 prosent. På 2000-tallet har det vært en periode med litt lavere vekst. Snittet de siste 16 årene er på 1,2 prosent.

Utfordringer

  • Høy befolkningsvekst gir store utfordringer i å følge opp tjenestebehovet