English A A A A A

Aktuelt

Bilde av to voksne som sitter ved ei ung jente og leser lekser

Vil du være besøkshjem eller støttekontakt?

Er du utadvendt, engasjert og sosial? Da er det kanskje akkurat deg vi ser etter!

Barneverntjenesten

Alle foreldre har ansvar og forpliktelser til å gi sine barn adekvat omsorg. I de tilfeller noen har grunn til å tro at et barn ikke får god nok omsorg skal det sendes en bekymringsmelding til barneverntjenesten. Barn som har behov for deres hjelp skal først og fremst få hjelp i sitt eget hjem. Dersom slike hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan barnevernet plassere barn i fosterhjem eller barneverninstitusjon. Ved alle tiltak etter barnevernloven skal det legges vekt på hva som er best for barnet.