English A A A A A
Barn leker i sandkasse

Malviks kommunale barnehager

Å begynne i barnehagen er forbundet med spenning, forventning og glede fra barn, foreldre og personalet.

Her kan du søke barnehageplass

For innbygger i Malvik

Ikke innbygger i Malvik

Søk, endre, og si opp barnehageplass

Søk barnehageplass 

 

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Søk om redusert foreldrebetaling i barnehage for 2021/2022
Husk søknadsfristen 15. juni!


 

 

 

LEK=LÆRING - LÆRING=LEK

Språkstrategi

Forslag til handlingslan mot mobbing i Malvik kommune

Utviklingsplan 2019–2020 for virkshomhet barnehage

Kontakt for mer informasjon:

Virksomhetsleder Ann Kristin Aalberg

Besøksadresse: Maivegen 17, 7550 Hommelvik.

Postadresse: PB 140, 7551 Hommelvik
Telefon 73 97 20 00
postmottak@malvik.kommune.no

Aktuelt

Digital kommunikasjon mellom hjem, barnehage og skole

Digital kommunikasjon mellom hjemmet, barnehagen og skolen

Barnehagene og skolene i kommunen bruker appen Edlevo for digital kommunikasjon med hjemmet.

Illustrasjon av barn og dyr som leker i vann

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et leketilbud for alle barn i barnehagealder. Åpen barnehage er en møteplass for barn fra og med null til og med seks år, og deres foreldre/foresatte i Malvik kommune.

Bilde av to gutter som står skulder ved skulder og smiler

Overgangsprosessen fra barnehage til skole

kommuneplanens samfunnsdel har vi som mål å ha gode betingelser for livslang læring. Helhet og sammenheng i opplæring og utdanningsløpet er vesentlig for at barn og unge skal oppleve mestring og få tilpassset omsorg og opplæring.