English A A A A A
Barn leker i sandkasse

Malviks kommunale barnehager

Å begynne i barnehagen er forbundet med spenning, forventning og glede fra barn, foreldre og personalet.

Her kan du søke barnehageplass

Søk, endre, og si opp barnehageplass - for innbyggere i Malvik

Søk, endre, og si opp barnehageplass - for utenbygds

 

 

 

LEK=LÆRING - LÆRING=LEK

Språkstrategi

Forslag til handlingslan mot mobbing i Malvik kommune

Kontakt for mer informasjon:

Virksomhetsleder Ann Kristin Aalberg

Besøksadresse: Maivegen 17, 7550 Hommelvik.

Postadresse: PB 140, 7551 Hommelvik
Telefon 73 97 20 00
postmottak@malvik.kommune.no

Aktuelt

Tieto Education - ny løsning for meldinger mellom hjem og skole - artikkelbilde

Tieto Education - ny løsning for meldinger mellom hjem, barnehage, SFO og skole

10. januar 2020

Tieto Education er kommunens administrasjonsløsning for barnehage, SFO og skolen. Her kan du sende informasjon om blant annet fravær, og du vil i tillegg motta informasjon fra  barnehagen, SFO og skolen.

Illustrasjon av barn og dyr som leker i vann

Åpen barnehage

21. august 2019

Åpen barnehage er et leketilbud for alle barn i barnehagealder. Åpen barnehage er en møteplass for barn mellom 0–6 år, og deres foreldre/foresatte i Malvik kommune.

Bilde av to gutter som står skulder ved skulder og smiler

Overgangsprosessen fra barnehage til skole

20. august 2018

kommuneplanens samfunnsdel har vi som mål å ha gode betingelser for livslang læring. Helhet og sammenheng i opplæring og utdanningsløpet er vesentlig for at barn og unge skal oppleve mestring og få tilpassset omsorg og opplæring.