English A A A A A
Illustrasjonsbilde av to barn som leker med en sykkel

Skal du søke barne- og/eller SFO-plass?

Skal du søke barnehageplass til hovedopptaket, er søknadsfristen 1. mars.

Barn leker i sandkasse

Malviks kommunale barnehager

Å begynne i barnehagen er forbundet med spenning, forventning og glede fra barn, foreldre og personalet.

Her kan du søke barnehageplass

For innbygger i Malvik

Ikke innbygger i Malvik

Søk, endre, og si opp barnehageplass

Søk barnehageplass 

 

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Søk om redusert foreldrebetaling i barnehage for 2021/2022
Husk søknadsfristen 15. juni!


 

 

 

LEK=LÆRING - LÆRING=LEK

Språkstrategi

Forslag til handlingslan mot mobbing i Malvik kommune

Utviklingsplan 2019–2020 for virkshomhet barnehage

Kontakt for mer informasjon:

Virksomhetsleder Ann Kristin Aalberg

Besøksadresse: Maivegen 17, 7550 Hommelvik.

Postadresse: PB 140, 7551 Hommelvik
Telefon 73 97 20 00
postmottak@malvik.kommune.no

Aktuelt

Illustrasjonsbilde av to barn som leker med en sykkel

Skal du søke barne- og/eller SFO-plass?

Skal du søke barnehageplass til hovedopptaket, er søknadsfristen 1. mars.

Illustrasjon av barn og dyr som leker i vann

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et leketilbud for alle barn i barnehagealder. Åpen barnehage er en møteplass for barn fra og med null til og med seks år, og deres foreldre/foresatte i Malvik kommune. Tilbudet gir mulighet til å være i et sosialt felleskap, der vi kan knytte nettverk gjennom lek og samvær.

Tieto Education - ny løsning for meldinger mellom hjem og skole - artikkelbilde

Tieto Education - løsning for meldinger mellom hjem, barnehage, SFO og skole

Tieto Education er kommunens administrasjonsløsning for barnehage, SFO og skolen. Her kan du sende informasjon om blant annet fravær, og du vil i tillegg motta informasjon fra  barnehagen, SFO og skolen.