English A A A A A
Barn leker i sandkasse

Malviks kommunale barnehager

Å begynne i barnehagen er forbundet med spenning, forventning og glede fra barn, foreldre og personalet.

LEK=LÆRING - LÆRING=LEK

Språkstrategi

Forslag til handlingslan mot mobbing i Malvik kommune

Kontakt for mer informasjon:

Virksomhetsleder Ann Kristin Aalberg

Besøksadresse: Maivegen 17, 7550 Hommelvik.

Postadresse: PB 140, 7551 Hommelvik
Tlf: 73 97 20 00
postmottak@malvik.kommune.no

Aktuelt

Illustrasjon av barn og dyr som leker i vann

Åpen barnehage

21. august 2019

Åpen barnehage er et leketilbud for alle barn i barnehagealder. Åpen barnehage er en møteplass for barn mellom 0–6 år, og deres foreldre/foresatte i Malvik kommune.

Bilde av to gutter som står skulder ved skulder og smiler

Overgangsprosessen fra barnehage til skole

20. august 2018

kommuneplanens samfunnsdel har vi som mål å ha gode betingelser for livslang læring. Helhet og sammenheng i opplæring og utdanningsløpet er vesentlig for at barn og unge skal oppleve mestring og få tilpassset omsorg og opplæring.

Bilde av barn i regn

Har du spørsmål i forbindelse med barnehageopptaket?

27. april 2018

Hvis du har spørsmål angående opptaket til barnehage, så har vi samlet flere her!