English A A A A A
Barn leker i sandkasse

Malviks kommunale barnehager

Å begynne i barnehagen er forbundet med spenning, forventning og glede fra barn, foreldre og personalet.

Her kan du søke barnehageplass

For innbygger i Malvik

Ikke innbygger i Malvik

Søk, endre, og si opp barnehageplass

Søk barnehageplass 

 

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Søk om redusert foreldrebetaling i barnehage for 2021/2022
Husk søknadsfristen 15. juni!


 

 

 

LEK=LÆRING - LÆRING=LEK

Språkstrategi

Forslag til handlingslan mot mobbing i Malvik kommune

Utviklingsplan 2019–2020 for virkshomhet barnehage

Kontakt for mer informasjon:

Virksomhetsleder Ann Kristin Aalberg

Besøksadresse: Maivegen 17, 7550 Hommelvik.

Postadresse: PB 140, 7551 Hommelvik
Telefon 73 97 20 00
postmottak@malvik.kommune.no

Aktuelt

Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Gjeninnfører foreldrebetaling i barnehager og SFO

Malvik kommune gjenopptar foreldrebetaling i barnehager fra mandag 20. april og i SFO fra mandag 27. april.

Tieto Education - ny løsning for meldinger mellom hjem og skole - artikkelbilde

Tieto Education - løsning for meldinger mellom hjem, barnehage, SFO og skole

Tieto Education er kommunens administrasjonsløsning for barnehage, SFO og skolen. Her kan du sende informasjon om blant annet fravær, og du vil i tillegg motta informasjon fra  barnehagen, SFO og skolen.

Bilde av to gutter som står skulder ved skulder og smiler

Overgangsprosessen fra barnehage til skole

kommuneplanens samfunnsdel har vi som mål å ha gode betingelser for livslang læring. Helhet og sammenheng i opplæring og utdanningsløpet er vesentlig for at barn og unge skal oppleve mestring og få tilpassset omsorg og opplæring.