English A A A A A

Barnehageplass

Søknad om plass

I Malvik kommune er det en felles søknadsportal for kommunale-, private- og familiebarnehager, og det blir foretatt samordnet opptak hver vår. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars.

Det kan bare gis plass til barn bosatt i Malvik kommune, eller de som flytter til kommunen 1. august opptaksåret. Ny adresse i Malvik må opplyses i søknaden. Suppleringsopptak til plasser som blir ledige etter hovedopptaket skjer gjennom hele året.

Når du søker barnehageplass kan du sette opp tre barnehager i søknaden.

Når kan jeg søke om plass?

Søknadsfristen for hovedopptak til barnehageplass er 1. mars.

Her finner du mer informasjon om hovedopptak og supplerende opptak.

Hvilke barnehager kan jeg velge?

Barnehagene har ulike åpningstider og ulik lengde på feriestengning. Les vedtektene til de aktuelle barnehagene, se på deres hjemmeside eller ta direkte kontakt med barnehagen for opplysninger om dette.
Kommunale barnehager tilbyr kun heldagsplasser. Redusert antall timer per uke tilsvarer derfor redusert antall dager per uke.

Oversikt over kommunale barnehager.

Oversikt over private barnehager.

Vedtekter

Private barnehager og familiebarnehager har egne vedtekter og opptakskriterier.

Her finner du vedtekter for kommunale barnehager.

Endring av oppholdstid

Du kan søke endring av oppholdstid hele året.

Her kan du søke om endring av oppholdstid via søknadsskjema.