English A A A A A
Barn leker i sandkasse

Barnehagene i Malvik åpner igjen gradvis fra mandag 20. april

Barnehagene i Malvik åpner igjen gradvis fra mandag 20. april og vil bruke perioden frem til 27.april for å sikre en god og trygg åpning. Nå foregår det et omfattende arbeid for å gjøre alt klart, både for barna, deres foresatte og de ansatte. Åpningstider og de ulike åpningsdatoene for hver enkelt barnehage vil være klar i løpet av fredag 17. april.

Et godt samarbeid med foresatte er veldig viktig i dette arbeidet. De kan gi oss gode råd og innspill. Dette vil skje lokalt både gjennom samarbeidsutvalg og HMS-grupper i den enkelte barnehage.

I tillegg har kommunens administrative ledelse tett kontakt med de tillitsvalgte og verneombud for å sikre at gjenåpningen foregår på en så forsvarlig måte som overhodet mulig. De ansattes arbeidssituasjon skal også ivaretas på en best mulig måte. 

Detaljene kommer på plass

Alle ansatte i de kommunale barnehagene skal gjennomgå et eget smittevernkurs før barnehagene igjen åpner.  Det samme kurset er også sendt til de private barnehagene i Malvik kommune. Barnehagene arbeider nå med de siste forberedelsene for gradvis oppstart fra 20. mars.

Veilederen om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020 for barnehagene kom 15. april. Malvik kommune forholder seg til de råd og anbefalinger som fremgår der.

Det vil komme fortløpende informasjon til foresatte og ansatte. 

Økt fare for smitte?

Det er naturlig at noen er usikre og redde for å bli smittet når barnehagene igjen åpner. Barn i barnehagealder leker tett sammen og det er derfor nødvendig med skreddersydde retningslinjer for barnehagene.

Likevel er det både riktig og forsvarlig å åpne opp. Vi vet at få smittes i Malvik nå, og det er derfor ingen grunn til å tro at det er mange i kommunen som er smittet med koronaviruset.

Barnehager og skoler har i all hovedsak vært stengt i en måneds tid og vil bli rengjort før åpning. Det vil være viktig å overholde smitteverntiltak og følge faglige råd om ikke å møte i barnehagen ved symptomer på sykdom.

Risikogrupper

Det er noen få som er i risikogruppene, både blant barna selv, deres foresatte og blant kommunens ansatte. Disse bør ikke gå i barnehagen selv om barnehagene åpner fra den 20. april. For de som tror de kan være i risikogruppen er det nødvendig med avklaringer i samråd med fastlege. 

Selv om barnehagene nå åpner igjen er det selvfølgelig grunn til å minne om at de som har symptomer på sykdom, - det være seg barn, foresatte eller ansatte, ikke skal komme i barnehagen før de er symptomfrie.

Alle kan komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Mye vil falle på plass i løpet av inneværende uke, slik at barnehagene er godt rustet til å åpne dørene gradvis fra 20. april. Vi håper på forståelse for at det er enkelte barnehager som trenger noe lengre tid til å forberede en sikker og trygg gjenåpning, derfor vil det være noen barnehager som ikke åpner før senere i uke 17.

Fra styrer/leder vil det komme ytterligere informasjon om hvordan gjenåpningen vil skje i den enkelte barnehage. Dette vil bli sendt ut så snart som mulig.