English A A A A A

Barne- og familietjenesten

Virksomhet barne- og familietjenesten består av

  • Helsestasjon- og skolehelsetjenesten med jordmor, fysioterapeut og ergoterapeut
  • Barneverntjenesten
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • Psykologtjenesten

Virksomheten har felles virksomhetsleder, og tjenestene har hver sin fagleder. Virksomheten har som felles mål å gi nødvendig og riktig hjelp, informere og veilede barn/unge, deres familier og våre samarbeidspartnere.

Våre satsingsområder er

Viktige telefonnumre for barn og unge:


Kontakt for mer informasjon

Virksomhetsleder Morten Gynter Mørkved
Telefon: 952 63 996
E-post: morten-gynter.morkved@malvik.kommune.no.

Her finner du Barne- og familietjenestens kontorer (kart).

Les mer om fagutvikling og prosjekter ved Barne- og familietjenesten.