English A A A A A

Barne- og familietjenesten

Virksomhet Barne- og familietjenesten består av

 • Helsestasjon- og skolehelsetjenesten med jordmor, fysioterapeut og ergoterapeut
 • Barneverntjenesten
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • Psykologtjenesten

Virksomheten har felles virksomhetsleder, og tjenestene har hver sin fagleder. Virksomheten har som felles mål å gi nødvendig og riktig hjelp, informere og veilede barn/unge, deres familier og våre samarbeidspartnere.

Våre satsingsområder er

 • Tidlig innsats
 • Samordnet og styrket innsats innen psykisk helsearbeid
 • Styrket samhandling

Viktige telefonnumre vedrørende barn og unge:

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. Nettside: www.116111.no
 • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123. Nettside: http://www.sidetmedord.no/
 • Røde Kors hjelpetelefon: 800 33 321. Nettside: www.korspahalsen.no
 • Rustelefonen: 08 588. Nettside: www.rustelefonen.no


Kontakt for mer informasjon:

Virksomhetsleder Morten Gynter Mørkved
Tlf: 952 63 996
Epost: Morten-Gynter.Morkved@malvik.kommune.no

Her finner du Barne- og familietjenestens kontorer (kart)

Les mer om fagutvikling og prosjekter ved Barne- og familietjenesten