English A A A A A

Barnas Energiandel

Barnas Energiandel er et støtteprosjekt for aktiviteter ment for barn og unge i TrønderEnergi sine eierkommuner. Søkere er lag, organisasjoner, individuelle utøvere etc. innenfor hovedstolpene våre: Idrett - Kultur - Sosio - Entreprenørskap. Søkere, eller den/de det søkes for, må være under 18 år. Du kan søke her