English A A A A A
LEV VEL i Malvik

Banebrytende kartlegging av folkehelsa i Malvik

Denne uka får 300 tilfeldig utvalgte personer i Vikhammer-området et spørreskjema i posten. LEV VEL er den første folkehelseundersøkelsen i sitt slag i Norge, og Malvik kommune oppfordrer alle som mottar undersøkelsen om å sende inn svarskjemaet.

LEV VEL er navnet på en banebrytende folkehelseundersøkelse i regi av Malvik kommune, Senter for helsefremmende forskning ved HiST/NTNU, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Undersøkelsen tar for seg blant annet trivsel og livskvalitet for innbyggerne, og skal blant annet kartlegge hvilke faktorer som folk vurderer som viktige for at de skal trives og leve et godt liv i Malvik.
Full anonymitet
Pilotundersøkelsen som starter denne uken gjennomføres rent praktisk ved at 300 personer får tilsendt et spørreskjema i posten. Samtlige deltakere er malvikinger over 18 år, og i denne omgang er alle deltakerne bosatt i Vikhammer-området.
- Datamaterialet behandles selvsagt konfidensielt, og alle som svarer er garantert full anonymitet. Det er Senter for helsefremmende forskning ved HiST/NTNU som har utviklet, og som gjennomfører selve undersøkelsen, opplyser folkehelserådgiver i Malvik kommune, Kari Christensen.
- Noen synes kanskje papirer i posten høres litt ”gammeldags” ut? Ville ikke en nettbasert undersøkelse være både billigere og mer praktisk?
- Det har vært vurdert, ikke minst av praktiske hensyn. Men Datatilsynet godkjenner ikke at undersøkelsen foretas via nett. Derfor må Senter for helsefremmende forskning bruke ”gammelmåten” til informasjonsinnhenting, opplyser Christensen.
Praktisk info
De 300 heldige som mottar spørreundersøkelsen får to ferdigfrankerte svarkonvolutter i forsendelsen.  En samtykkeerklæring som ligger ved undersøkelsen returneres i den ene konvolutten, mens selve undersøkelsen sendes for seg i den andre konvolutten. Svarfristen er 14 dager.
- Det hele er veldig enkelt, og alt er godt beskrevet og forklart i forsendelsen som kommer i posten, beroliger Kari Christensen som håper at flest mulig av de 300 tar seg tid til å besvare spørsmålene og sende inn skjemaet.
15.000 til lag og foreninger
Og for å motivere mottakerne litt ekstra, lover Malvik kommune en gulrot i form av klingende mynt til lokalt lag- og foreningsliv for hvert innsendte svarskjema.
- For hvert svarskjema som sendes i retur, gir Malvik kommune 50 kroner til tre lag og foreninger i nærmiljøet. Dersom samtlige skjema returneres i utfylt stand, blir det 15.000 kroner som skal fordeles i nærområdet, sier avdelingsleder for personal og stab i Malvik kommune, Trude Gjersvold. Hun legger til at representanter fra Malvik kommune vil stå på stand ved Vikhammer Senter førstkommende torsdag (2. februar) mellom klokken 17 og 19. Her blir det anledning til å få vite mer om både selve undersøkelsen og andre LEV VEL-prosjekter og tiltak i Malvik.
Hva gir god helse?
Det er første gang en slik undersøkelse blir gjennomført i en norsk kommune, og det knytter seg både spenning og forventning til resultatene.
- I tillegg til kommunens eget behov for svar fra sine innbyggere om det gode liv i Malvik, vil svarene fra undersøkelsen også bli brukt i forskningsøyemed ved Senter for helsefremmende forskning. Dette arbeidet skal bidra til mer kunnskap om hva som fremmer god helse og livskvalitet i befolkningen, sier Kari Christensen.
 
Fakta om LEV VEL:
* Den første folkehelseundersøkelsen i sitt slag i Norge.
* Et samarbeidsprosjekt mellom Malvik kommune, Senter for helsefremmende forskning ved HiST/NTNU, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
* En undersøkelse om trivsel og livskvalitet i Malvik.
* Pilotundersøkelsen sendes ut til 300 innbyggere i Vikhammer-området.
* I løpet av våren skal ytterligere 3.000 innbyggere med i hovedundersøkelsen.
* Malvik kommune har ambisjon om å gjennomføre en LEV VEL-undersøkelse hvert fjerde år.
* Deltakelsen er helt anonym. Senter for helsefremmende forskning er både utvikler og gjennomfører av undersøkelsen. Malvik kommune har ingen innvirkning på hvem som får delta, og vet heller ikke hvem som får tilsendt spørreskjema.

Kilde: www.malvik.kommune.no