English A A A A A
Bilde av arealplankartet

Bakgrunnsdokumenter til Kommuneplanens arealdel 2010-2021

Klikk HER for å gå direkte til planinnsyn på web, for å se planen i 2D og 3D.

Kommuneplanens arealdel er utarbeidet i tråd med bestemmelser og føringer i plan- og bygningsloven av 2008 (pbl), §§ 11-5 – 11-14.

Forslag til kommuneplanens arealdel 2010 – 2021 ble første gang vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i kommunestyret den 30.09.2010. Etter høringsperioden ble forslaget bearbeidet fram til 2.gangs behandling i kommunestyret den 28.02.2011, hvor forslaget ble vedtatt lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Etter denne høringsperioden ble forslaget igjen bearbeidet fram til 3. gangs behandling i kommunestyret den 20.06.2011, hvor planen ble endelig vedtatt.
Oversikt over saksgangen for kommuneplanens arealdel 2010-2021, arkivsaksnr. 2010/798:

Frist for innspill til revideringen
10.05.2010
 
1.gangs behandling i Kommunestyret
30.09.2010
Offentlig ettersyn
13.10.-26.11.2010
 
2.gangs behandling i Kommunestyret
05.03.2011
Nytt offentlig ettersyn
09.03.-20.04.2011
 
3.gangs behandling i Kommunestyret
20.06.2011


Relevante vedlegg:

 
 
3.     Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. Vedtatt Kommunestyret 11. juni 2010. 
 
 
5.     Oversikt over høringsuttalelsene, med digital tilgang til hver enkelt uttalelse 
 - 1. gangs høringSammendrag og kommentarer til uttalelsene - 1.gangs høring 
 - 2. gangs høringSammendrag og kommentarer til uttalelsene - 2,gangs høring