English A A A A A
Båndtvang plakat

Båndtvang i Malvik

Lokal forskrift om hundehold i Malvik kommune (hundeforskriften) ble kunngjort i lovdata 9. august 2012. Forskriften kan leses i sin helhet her.

Forskriften ble behandlet og vedtatt i kommunestyremøte 4. juni 2012. Saksframlegget med vedtak gir utfyllende informasjon og bakgrunn for de ulike paragrafene i forskriften.

Hundeforskriften regulerer sammen med hundeloven hundeholdet i Malvik kommune.

Hovedformålet med hundeforskriften er å legge til rette for et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensynet til trygghet og alminnelig ro og orden. Forskriften vil forebygge og forhindre konflikter mellom hundeeiere og allmennheten og verne om husdyr på beite.

I tiden 1. april til og med 20. august skal hund bli holdt i bånd eller være forsvarlig inngjerdet. I områder i Malvik kommune hvor husdyr beiter, er kravet om båndtvang og forsvarlig inngjerding utvidet til og med 30. september.

Hunder som brukes eller er under trening som jakthund eller ettersøkshund, kan likevel slippes på en aktsom måte slik det er naturlig å gjøre (jf. § 9 f i hundeloven). Jakt, jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan derimot bare foregå med samtykke fra grunneier eller den som har allmenn bruksrett til eiendommen (jf. § 8 i hundeloven).

På disse turstiene/skiløypene har kommunen funnet det nødvendig å innføre båndtvang hele året siden de er mye brukt og tilbakemeldinger fra befolkningen tilsier at det er hensiktsmessig:

  • turstien rundt Stavsjøen
  • i preparerte skiløyper mellom Stavsjøen-Vulusjøen, Jervskogen-Vulusjøen og Hønstad-Vulusjøen

 Det samme gjelder for tur- og rekreasjonsområdene:

  • Vikhammerløkka
  • Malvikodden
  • Midtsandtangen friluftslivområde
  • Moan og Sandfjæra friområde
  • Flatholmen og Flatholmskjæret

 Forøvrig er det begrenset adgang til skoler og barnehager ( se forskrift).

Når det gjelder ro, orden og renhold skal hundeier fjerne ekskrementer og unngå at hunden skaper sjenerende støy og lukt for omgivelsene. Det skal vises spesielt hensyn i forhold til nattero i tidsrommet 23.00 – 07.00.

Plakat om båndtvang kan lastes ned her.

Tips en venn Skriv ut