bålforbud

Bålforbud

Når er bålforbudet?

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det som hovedregel forbudt å tenne opp bål og grille i eller i nærheten av utmark. Utmark er det meste av skog, fjell, strender, og myr.

Forbudet gjelder all bruk av åpen ild: kaffebål, bålpanne, grill, engangsgrill, primus, stormkjøkken, osv.

Finnes det unntak fra bålforbudet?

Bålforbudet åpner for unntak. Hvis du er helt sikker på at det ikke kan føre til brann kan du tenne små kaffebål, grille, bruke primus eller lignende. Da trenger du heller ikke søke om tillatelse fra brannvesenet.

Sjekk alltid skogbrannvarslet på yr.no før du gjør opp ild i eller i nærheten av utmark. Ikke tenn bål når verdien er over 40.

Kan jeg grille i min egen hage?

Du kan grille i din egen hage selv om det er generelt bålforbud. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet. Vær oppmerksom på at dersom skogbrannfarevarselet viser høyt farenivå frarådes all bruk av åpen flamme eller all aktivitet som kan medføre brann.

Hvem har ansvaret for brannsikkerheten?

Det vil alltid være du som gjør opp ild som har det hele og fulle ansvaret for brannsikkerheten, og du må selv vurdere om det er forsvarlig. Dette gjelder også på definerte bål- og grillplasser opprettet av kommunen eller grunneiere. 
Er du i tvil? La være å fyre opp! Trykk her for hjelp til å vurdere.

Hva med større bål, som pinse- og Sankthansbål?

Alle større bål som sankthans- og pinsebål skal meldes til brannvesenet senest to uker før bålbrenningen. Brudd på regelverket kan føre til anmeldelse og bot.

Innmeldingsskjemaet for bålbrenning