English A A A A A
Bilde av en bekk

Planlagte eller pågående hendelser på avløpsnettet.

Vi har for tiden disse planlagte eller pågående hendelsene:

Tømmeanlegg for bobil

Tømmeanlegg for bobil ved Stav:

Bobiltømmestasjoner ved Stav bilistsenter nord og syd har stengt vannet for sesongen. Utvendig spyleslange med tilgang på kommunalt vann finnes på begge plasser i frostfri periode på året. 

Dette betyr at du som reisende vår, sommer og høst har mulighet til å fylle vanntanken, samt spyle/rengjøre avløpstanken. 

På vinteren har du som reisende fortsatt mulighet til å tømme avløpstanken, men ikke spyle/rengjøre eller etterfylle vanntanken. Vi anbefaler bruk av sørgående tømmestasjon på vinterstid, da norgående tømmestasjon (nederst på bildet) kan ha oppsatt kjørehindere på grunn av parkering/brøyting. Det er mulig å krysse E6 langs hotellet.

 

Midtsandtangen friluftsområde:

Midtsandtangen friluftsområde har stengt vann for vinteren. Dette gjelder for dusjer i strandsonen og vannpost ved "Ly og le". Se i folder for plassering.

 

Vi trenger din hjelp:

Våre bekker, elver, vann og sjø skal være fri for forurensning. Observerer du som innbygger forhold der våre renseanlegg, pumpestasjoner eller ledninger ikke fungerer som de skal, ønsker vi at du varsler om dette. Dette gjelder også hvis du observerer rar lukt eller farge på overvannsutlipp til våre vassdrag og sjø.

En del av vårt ledningsnett er bygd som fellesanlegg. Det betyr at den samme ledningen håndterer avløpsvann (toalett, vask og dusj m.m.)  og overvann (drenering, taknedløp og vegsluk m.m.). Disse anleggene gir oss utfordringer når nedbørsintensiteten (kraftigere regn på kortere tid) har økt med endret klima. Vi kan derfor dessverre oppleve overløpsdrift i kummer og stasjoner ved kraftig regn.

Vi arbeider kontinuerlig med separering av disse, samt finne feilkoblinger på seperate system (f.eks toalett som går til overvannsystemet, taknedløp koblet mot avløpssystemet osv.). Til dette arbeidet bruker vi farge, røyk og kontroll både visuelt og med rørkamera.

Har du spørsmål angående hendelsene? Ta kontakt med vårt sentralbord på telefon 73 97 20 00.