English A A A A A

Avlingssvikt - klimabetingede tap

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Formålet med ordningen er å yte erstatning for å redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske eller klimatisk avledede forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.

Målgruppe

Jord- og skogbruksforetak

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er et vilkår for erstatning at foretaket gir melding til kommunen uten ugrunnet opphold når det er grunn til å anta at et erstatningsberettiget tap har oppstått eller vil oppstå. Melding om skade skal sendes kommunen før reparasjonsarbeid iverksettes.

For mer informasjon se Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Skjema

Erstatningsordningene i landbruket

Søknadsfrist

Søknadsfristen for å søke erstatning på avlingsskade er 31.oktober.

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik, eller
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2022-03-21 10:07
Gyldig til2023-04-24