English A A A A A

Bilde av avfallscontainere

Avfall på avveie kan skade naturen, og spredningen kan oppkonsentreres i næringskjedene. Kommunene må iverksette gode systemer for å samle inn avfall og å følge opp forsøplingssaker.

Aktuelt

Strandrydding

Nasjonal strandryddeuke 5. - 20. september

Hold-Midtnorge Rent drar igang ny ryddekampanje og innbyggerne i Malvik kommune inviteres til strandryddeaksjon. Innherred renovasjon kan bidra med henting av søppel ut oktober måned. Bli med å gjør Malvik kommune renere!

Bilde av mann som plukker søppel

Søk midler fra miljøfondet

Malvik kommune har øremerket 200 000 kroner til rydding av avfall.