English A A A A A

Bilde av avfallscontainere

Avfall på avveie kan skade naturen, og spredningen kan oppkonsentreres i næringskjedene. Kommunene må iverksette gode systemer for å samle inn avfall og å følge opp forsøplingssaker.

Aktuelt

Bilde av mann som plukker søppel

Søk midler fra miljøfondet

Malvik kommune har øremerket 200 000 kroner til rydding av avfall.