English A A A A A

Bilde av avfallscontainere

Avfall på avveie kan skade naturen, og spredningen kan oppkonsentreres i næringskjedene. Kommunene må iverksette gode systemer for å samle inn avfall og å følge opp forsøplingssaker.

Aktuelt

Ryddeaksjon

Bli med på ryddedugnad i frivillighetens år 2022

2022 er frivillighetens år, og Strandryddeuka står i fokus. Vi oppfordrer sterkt til å være med å rydde, året rundt. Hold Norge Rent stiller med ryddeutstyr.

Sikrer forholdene på Skjenstad - Tiltakene ble satt i gang 3

Sikrer forholdene på Skjenstad

Malvik kommune starter opp arbeidet med å utbedre forholdene ved det gamle avfallsdeponiet på Skjenstad.

Bilde av mann som plukker søppel

Søk midler fra miljøfondet

Malvik kommune har øremerket midler til rydding av avfall. 

Strandrydding

Nasjonal strandryddeuke 5. - 20. september

Hold-Midtnorge Rent drar igang ny ryddekampanje og innbyggerne i Malvik kommune inviteres til strandryddeaksjon. Innherred renovasjon kan bidra med henting av søppel ut oktober måned. Bli med å gjør Malvik kommune renere!