English A A A A A

Autorisasjon for kjøp av plantevernmidler

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Før en kan kjøpe og bruke plantevernmidler, må en ha autorisasjonsbevis.

Målgruppe

Autorisasjonsbevis kan gis til:

  • Alle som i yrket driver jordbruk, skogbruk, hagebruk, veksthus og planteskole og har behov for å bruke plantevernmidler
  • Personer som i yrket utfører arbeid med plantevernmiddel.
  • Undervisningspersonell ved fagskoler.
  • Personer ved offentlige forskningsstasjoner, som har bruk for plantevernmiddel til forsøk/undersøkelser.
  • Ansvarshavende hos forhandlere av plantevernmidler.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Aktuelle kursarrangører er:

Norsk landbruksrådgivning Sør-Trøndelag (på Klett) 

- Skjetlein ressurssenter

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Bevis for bestått avsluttende prøve sendes kommunen med forespørsel om utstedelse av autorisasjonsbevis.

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik, eller
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Mattilsynet utsteder bevis og sender dette til mottaker. Autorisasjonsbevis gis for en periode på 10 år.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:73 97 20 00
Epost:postmottak@malvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Torggata 7 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-04-17 14:57
Gyldig til2021-01-20