English A A A A A

Attføringstilbud

 

Malvik kommune har samarbeidsavtale med følgende bedrifter:
Fretex driver attføring og kvalifisering av yrkeshemmede mennesker, gjenvinning av ressurser og drift av gjenbruksbutikker.  Se for øvrig Fretex sitt attføringstilbud i Trondheimsregionen.
Norservice gir arbeidssøkere som trenger generell arbeidsutprøving og/eller avklaring i forhold til videre yrkesmuligheter. Kartlegge mulighetene for utdanning og arbeid i det åpne arbeidsmarkedet, evt. fortsettelse i arbeidsmarkedsbedrift eller finne andre muligheter. Se for øvrig Norservice sine hjemmesider for mer informasjon.