English A A A A A

Bilde av jente som leker på gulvet

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, står det i Lov om barnehager § 1.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Her kan du lese hele årsplanen til Vidhaugen barnehage.

Aktuelt

Bilde av barn som leker på utsiden av barnehage

Årsplan 2018

Vidhaugen barnehages årsplan

16. oktober 2017

Vi jobber ut fra visjonen "Trø varsomt - her vokser mennesker".