English A A A A A

Arrangement

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) avholder flere arrangement i løpet av skoleåret  her finner dere informasjon om datoer samt vaktlister og arbeidsbeskrivelser for de ulike trinnene som kan lastes ned.


 

17. mai 2019

I anledning avviklingen av 17.mai-aktiviteter ved Saksvik Skole, ber FAU alle trinnene om å være behjelpelig med gjennomføring av arrangementet i henhold til den faste arrangementplan.
Foreldrekontaktene på trinnet har ansvar for å skaffe det antall personer som står oppført i arrangementplanen. Vaktliste tilpasses trinnets arbeidsoppgaver og fylles ut med trinn, aktivitet, tidspunkter, navn, telefonnummer og eventuelt e-post. .
Den ansvarlige person hos FAU svarer på spørsmål, kjøper inn varer og organiserer gjennomføringen
Utfylt vaktliste må derfor sendes til ansvarlig kontakt for aktivitet hos FAU innen tirsdag 7. mai.
 

 
Saksvikdagen 5. juni 2019
I anledning avviklingen av den tradisjonelle Saksvikdagen 5. juni 2019, ber FAU alle trinnene om å være behjelpelig med gjennomføring av arrangementet i henhold til den faste arrangementsplan.
Foreldrekontaktene på trinnet har ansvar for å skaffe det antall personer som står oppført i arrangementplanen. Vaktliste tilpasses trinnets arbeidsoppgaver og fylles ut med trinn, aktivitet, tidspunkter, navn, telefonnummer og eventuelt e-post.
Den ansvarlige person hos FAU svarer på spørsmål, kjøper inn varer og organiserer gjennomføringen
Utfylt vaktliste må derfor sendes til ansvarlig kontakt for aktivitet hos FAU innen tirsdag 7. mai.
 

 
Avslutning for 7. trinn 
Det er en spesiell oppgave som hvert år tilfaller 6.trinn. Dette arrangementet organiseres og gjennomføres i sin helhet av 6. trinn uten hjelp fra FAU. FAU dekker kostnadene for innkjøp av brus, kopper, bestikk og lignende. Oppgaven er å forberede til, servere på og rydde etter avslutningsfesten.
 
6. trinn sammen med 7. trinn står for planlegging og gjennomføringen. Her finner dere oppgavebeskrivelse og et erfaringsdokument som er skrevet fra tidligere års arrangement. Bruk dette!
 
 
 

Transport til Malvikhallen for 6.trinn og 7.trinn 

Kommunen dekker all transport til basseng og idrettshall som skjer i skoletid slik at man er sikret en effektiv undervisning. Når det gjelder transport til Malvikhallen før skolestart dekkes dette ikke grunnet et minstekrav om 4 km skolevei.
 
I år går vi for å bruke AtB sitt tilbud når det gjelder busskyss til Vikhammer. Reistad Buss og Taxi blir et dyrere alternativ, og fra AtB sin side blir det sagt at det kapasitetsmessig skal gå bra.

Det går buss fra Hundhammeren klokka 07.50, 08.00 og 08.10 og fra Saksvik 1 minutt senere i følge rutetabellen.

Hvis noen er usikker på de forskjellige billetttypene finner dere info her:

https://www.atb.no/slik-kjoeper-du-billett-article37363-6.html