Areal og samfunnsplanlegging

Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging har ansvar for fagområdene arealplaner, byggesak, kart og oppmåling, landbruk, miljø og forurensning, samt prosjekt og utvikling innen bygg, boligfelt, veg, vann og avløp.

All henvendelse til virksomheten går via servicetorget.  

 

Kontaktinformasjon:

E-post: postmottak@malvik.kommune.no
Tlf
:       73 97 20 00

Virksomhetsleder Maia Bukten
E-post: maia.bukten@malvik.kommune.no
Tlf:      909 71 747