English A A A A A

Areal og samfunnsplanlegging

Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging har ansvar for fagområdene arealplaner, byggesak, kart og oppmåling, landbruk, miljø og forurensning, samt prosjekt og utvikling innen bygg, boligfelt, veg, vann og avløp.

All henvendelse til virksomheten går via servicetorget. Servicetorget er forsterket med saksbehandler fra virksomheten tre dager i uken, tirsdag, onsdag og torsdag 09.00–15.00. Vi ønsker at våre kunder bestiller time i forkant slik at våre saksbehandlere kan stille forberedt og yte best mulig service overfor innbyggerne.

Kontaktinformasjon:

E-post: postmottak@malvik.kommune.no
Tlf
:       73 97 20 00

Virksomhetsleder Frank Johansen
E-post: frank.johansen@malvik.kommune.no
Tlf
:       73 97 20 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut