English A A A A A

Her finner du blanketter for arbeid og arbeidsvarslingsplan

Ved søknad om arbeidsvarsling skal følgende leveres inn samlet i et PDF-dokument

  1. Utfylt vedtaksblankett.
  2. Utfylt arbeidsvarslingsskjema.
  3. Skisse av varslingsplan.
  4. Kopi av bevis for bestått arbeidsvarslingskurs for ansvarlig søker, stedsansvarlig og utførende mannskap.

Det skal føres loggbok. Denne skal innleveres Malvik kommune etter at arbeidene er ferdigstilt.

Loggbok