English A A A A A

Arbeidsmiljøutvalget 2015–2019

§ 7-2 i Arbeidsmiljøloven definerer Arbeidsmiljøutvalgets oppgave, Der heter det blant annet:

"Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd."

 

Arbeidsgivers representanter: Vararepresentanter:
Randi Rasmussen Einar Spjøtvoll
Ester Sandtrø  
Tone Østvang  

 

Ansattes representanter: Ansattes vararep(personlig vara):
Anne Sofie Benjaminsen, hovedtillitsvalgt  
Line Johnsen, hovedtillitsvalgt Morten Sjaastad
Ellen Forseth, hovedvernombud Elisabeth Røvik

 

I tillegg er bedriftshelsetjenesten Agenda HMS representert med Martin Mogensen

Tips en venn Skriv ut