English A A A A A
illustrasjonsbilde fortvilet arbeidsledig

illustrasjonsbilde fortvilet arbeidsledig Erwin Wodicka

Arbeidsledighet

Generelt

Arbeidsledighet kan føre til dårligere helse. Det er vist bl.a. i studiet av to sardinfabrikker på Askøy hvor den ene ble nedlagt. Arbeidsstokken på begge ble fulgt opp med intervjuer på helse etter 4 år og 10 år. Etter  fire år var det tre ganger så mange uføretrygdede blant de som hadde jobbet på den nedlagte fabrikken, som blant de som jobbet på fabrikken som fortsatt var i drift. ( Steinar Westin, unemployment and health ).

Over 5000 sørtrøndere er helt uten jobb ved inngangen til 2016. Arbeidsledigheten ligger på 3.1 %, noe som er godt under landsgjennomsnittet på 3,4 %.

Status

 I Malvik var ledigheten i januar 2016 på 2,9 %. Pr. 9.2.16 hadde vi 84 helt ledige kvinner og 125 helt ledige menn, totalt 209 helt ledige personer. Trøndelag er så langt lite påvirket av endringene som følge av redusert aktivitet i oljesektoren.

Utfordringer

  • Malvik har ca 120 bedrifter med mer enn 5 ansatte. Det er et lavt antall sammenlignet med andre kommuner. Det burde være et potensiale for etablering av flere virksomheter her.
  • Arbeidsledighet kan føre til dårligere helse

Referanser