English A A A A A
Illustrasjonsbilde av barn på veg til skolen som holder hender

Anleggsarbeidene i Dalabakkan er i sluttfasen

Anleggsarbeidene med det kommunale veg-, vann- og avløpsanlegget i Dalabakkan med tilstøtende veier, er nå i sluttfasen. De siste arbeidene vil starte i uke 34 og bli ferdigstilt så raskt som mulig. I all hovedsak er resterende arbeider kompletteringsarbeider inne på berørte eiendommer. Det må regnes med noe oppstilling i veg i form av maskiner eller biler, og vegene kan i korte perioder bli stengt på grunn av dette, men i all hovedsak vil man kunne passere anleggsarbeidene.

Eventuelle spørsmål rettes til byggeleder Trond Arne Bonslet fra Structor, telefonnummer 997 10 690.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, kan du kontakte Malvik kommune her.