English A A A A A
Bilde av anleggsarbeid i Vuluvegen

Vil pågå til august 2018

Anleggsarbeid i Vuluvegen

Vegarbeidet med den nye delen av Vuluvegen er skiltet og vil føre til innsnevringer ved og rundt Sveberg.

Hvor jobber vi nå?

Bilde av omlegging av veg i Vuluvegen

Det bygges ny del av Vuluvegen fra Stavsjøvegen til Vulu Østre. Strekningen på om lag to kilometer får veglys, med ny gang og sykkelveg langs hele nyvegen.

Trafikanter på strekningen fra Vulu Østre til kulvert undergang ved E6 ved Kinnsettjønna vil i størst grad bli berørt, da det er planlagt en vegomlegging ved kulverten.

Vegen er lagt om på en strekning på 300 meter. Der vil det pågå rørleggingsarbeid, med nye vann- og avløpsledninger. Arbeidsområdet vil deretter bli utvidet til de siste 700 meter.

Tips en venn Skriv ut